Czech English German

Kontakt

DIAMOND CZECH PONY

Straškov 32

Straškov - Vodochody 411 84

 

Ing. Michaela Pavlisová

tel: +420 775 177 102

 

Zdeněk Pavlis 

tel: +420 602 177 112

e-mail: u.ryzacka@gmail.com

ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY

Chovný cíl :

Cílem šlechtění je všestranně využitelný pony jezdeckého typu s tvrdou konstitucí, dobrou krmitelností, dlouhověký, nenáročný a odolný proti vnějším vlivům. Konstituce a zdravotní stav musí umožňovat ekonomický celoroční chov ve volném ustájení s výběhem. Důraz je kladen na dobrý charakter, rozvážnost, vysokou inteligenci, ovladatelnost a ochotu k práci. Český sportovní pony je určen především pro sport dětí a mládeže na všech výkonnostních úrovních. Je dobře využitelný jako rodinný kůň pod sedlo a do zápřahu i pro běžný jízdárenský provoz.

 

STANDARD PLEMENE

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením exteriérových a povahových nedostatků a genetických vad zlepšoval exteriér a výkonnost chovaných koní. Hodnocení a popis exteriéru je součástí zápisu do plemenné knihy. Hodnocení koní se provádí na svodech, výstavách, výjimečně na základě individuální žádosti u chovatele.

Hodnocení se provádí na základě následujícího schématu:

a) plemenný typ a pohlavní výraz

žádoucí - všestranný sportovní pony nebo malý kůň, dobře osvalený, souměrný, se suchými klouby, jasně vyjádřený pohlavní výraz 
nežádoucí - hrubá nebo lymfatická konstituce, konstituce jemná se setřeným výrazem ponyho, bez pohlavního výrazu

výškové rozmezí je: 111 - 148 cm sekce pony
                              148 - 156 cm sekce malý sportovní kůň 

překročení výškového limitu při zápisu hřebců a klisen do PK schvaluje RPK.
barva - povoleny jsou všechny barvy, typy zbarvení a odznaků

b) stavba těla

cílem je korektní a harmonická stavba těla (bez vad).

b1) hlava
žádoucí - suchá, velké živé oko, široké nozdry, malé vysoko nasazené ucho
nežádoucí - příliš velká, hrubá hlava, nepřiměřená k tělu, bez pohlavního výrazu, velké ucho

b2) krk
žádoucí - dostatečně dlouhý, dobře nasazený, osvalený, klenutý u hřebců
nežádoucí - příliš krátký, málo osvalený, obrácený krk

b3) hrudník a plec
žádoucí - široký, hluboký hrudník, dlouhá šikmá lopatka, široká dobře osvalená plec
nežádoucí - úzký mělký hrudník, strmá krátká lopatka, úzká neosvalená plec

b4) hřbet
žádoucí - výrazný kohoutek, středně dlouhý pevný hřbet, dobře vázaná široká bedra, dlouhá mírně skloněná záď, středně vysoko nasazený ocas
nežádoucí - nevýrazný kohoutek, krátký nebo dlouhý hřbet, prosedlaný nebo kapří hřbet, odsazená bedra, krátká sražená záď, vysoko nebo nízko nasazený ocas

b5) rámec
žádoucí - středně dlouhý obdélníkový rámec
nežádoucí - krátký nebo dlouhý rámec

b6) hrudní končetiny
žádoucí - pravidelný postoj, pravidelná silná holeň, dobré osvalení, suché výrazné klouby, dobře úhlované zdravé kopyto
nežádoucí - nepravidelný postoj, slabá, prohnutá nebo škrcená holeň, špatně úhlované defektní kopyto

b7) pánevní končetiny
žádoucí - pravidelný postoj, široké koleno, dlouhé silné suché hlezno, dobře úhlované zdravé kopyto
nežádoucí - nepravidelný postoj, úzké koleno, krátké slabé lymfatické hlezno, špatně úhlované defektní kopyto

c) korektnost chodů
žádoucí - zezadu a zepředu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii
nežádoucí - nepřímý pohyb končetin, strouhání

d) krok
žádoucí - pravidelný, lehký, energické vyšlápnutí s překrokem zadních stop před přední
nežádoucí - ztráta taktu, kohoutí krok, krátký krok, bez kmihu a energie

e) klus
žádoucí - elastický a energický pohyb, se středně vysokou akcí a dobrou prostorností
nežádoucí - s nečistým taktem, málo prostorný chod, plochý pohyb

f) cval
žádoucí - elastický a energický pohyb, se středně vysokou akcí a dobrou prostorností
nežádoucí - s nečistým taktem, málo prostorný chod, plochý pohyb

g) skok ve volnosti
hodnotí se síla skoku, technika a provedení skoku

h) celkový dojem a vývoj
Pony i malý kůň musí působit líbivým přátelským dojmem, souladnosti tělesných tvarů, ochotou k předvádění a spolupráci. Tělesný vývoj může být ukončen až kolem 6 let podle původu jedince, k čemuž je třeba přihlédnout při posuzování

i) výchova a výcvik
Významný znak zvláště vzhledem k tomu, že pony a malí koně jsou určeni pro děti, mládež a amatéry. Ovladatelnost, ochota a jezditelnost musí být taková, aby s ním mohly v přiměřené míře samostatně zacházet i děti.Hodnotí se charakter, pracovní ochota pod sedlem nebo v zápřahu 

 

Kontakt

DIAMOND CZECH PONY
Straškov 32
Straškov - Vodochody 411 84

Ing. Michaela Pavlisová
tel: +420 775 177 102

Zdeněk Pavlis 
tel: +420 602 177 122

e-mail:
u.ryzacka@gmail.com